Servicii juridice

Servicii juridice

 

 • Consultanţă privind activitatea economico-financiară
 • Întocmirea avizelor juridice
 • Întocmirea contractelor şi elaborarea altor documente juridice
 • Asistență juridică privind înregistrarea, reorganizarea, suspendarea activității şi lichidarea entităților, inclusiv a  celor cu capital străin, precum și a filialelor, reprezentanțelor permanente și reprezentanțelor companiilor străine, organizațiilor necomerciale și fundațiilor
 • Asistență juridică privind  obţinerea diferitor  licenţe, certificate şi autorizaţii pentru activitatea comercială
 • Înregistrarea mărcilor comerciale
 • Asistență juridică aferentă notificării/obţinerii autorizației  de la Banca Națională a Moldovei pentru împrumuturi și garanții externe
 • Asistență juridică privind înregistrarea drepturilor asupra valorilor imobiliare
 • Reprezentarea intereselor  clientului în faţa inspectoratului fiscal şi a altor organe de administraţie publică
 • Asistență juridică în scopul obținerii de vize și invitații în Republica Moldova pentru cetățenii străini
 • Asistență juridică privind deschiderea conturilor bancare în Republica Moldova  pentru nerezidenți
 • Asistență juridică privind legalizarea personalului străin (permis de munca și permis de ședere)
 • Deservirea juridică a clientului cu prestarea pachetului complet de servicii în baza de abonament
 • Investigaţie juridică (legal due diligence)

Continuă lectura „Servicii juridice”

Distribuie

Servicii juridice

Servicii juridice

 

Continuă lectura „Servicii juridice”

Distribuie

Servicii juridice

Servicii juridice

De la înfinţare şi până în prezent, societatea civilă de avocaţi Coltuc Marius şi-a extins în mod constant aria experienţei sale profesionale în următoarele domenii:

Continuă lectura „Servicii juridice”

Distribuie